Projecten

Actuele Projecten

Er staan nog geen actuele projecten op de website.

Afgeronde Projecten

Aanpassing Regioboss

Ontwikkeling maatregelmodule

Sensor City Assen

Organisatiemodel regionaal verkeersmanagement Regio Utrecht

Tweede iteratie verkeerscentrale regio Utrecht

Regionale Verkeermanagementcentrale Utrecht

Bestek Inwinsysteem Sensor City Assen

Ontwikkeling denklijn verkeerscentrales

Opstellen eisenpakket maatregelmodule

Binnenkort komen er meer afgeronde projeten op de site.