Over Quest

Quest Traffic Consultancy is expert op het gebied van operationeel verkeersmanagement. De missie van Quest TC is om dit domein volledig te doorgronden en toepasbaar te maken in de praktijk. Toepassing is mogelijk door brede kennis en praktijkervaring op het raakvlak van verkeerkunde, techniek en organisatie. Ervaringsgebieden van Quest zijn uitvoeringsprocessen, architectuur, verkeerscentrales, verkeerssystemen, samenwerkingsvormen en organisatie.

Opdrachtgevers van Quest zijn Rijksoverheid, Provincies, gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden. Werkzaamheden bevinden zich op de rand van wat bekend is en worden verricht op basis van inhuur, interim management of op fixed price basis.

Quest heeft een ruim netwerk met goede en nuttige contacten in zowel de verkeerstechnische industrie als verkeerskundige adviesbureaus.